MÅNGSIDIGHET

Att erbjuda effektiva och automatiserade produktionsprocesser är vi inte ensamma om. Men vi har också en god insikt i att lösa tekniska problem. Att bygga och hantera specialemballage och skapa smarta logistikkedjor. Och vår kunskap om att konstruera digitala system för styrning av alltihop. Vår målsättning är att vara lika mångsidiga som en schweizisk armékniv.

1. LÖSNINGSFÖRSLAG

Ni har en detalj eller en grupp av detaljer som ni behöver producera eller bearbeta på något sätt. Vi hjälper er, vid behov, med produktkritik som kan göra detaljen mer tillverkningsvänlig och därmed kostnadseffektiv. Tillsammans kommer vi fram till ett lösningsförslag som är optimalt för det ni vill åstadkomma med detaljen.

2. Matchning till produktion

Nu är det dags att matcha er detalj med rätt produktionsteknik i vår anläggning. Vi skapar ett effektivt flöde och vi kan komplettera det flödet med bearbetning utanför vår anläggning. Det kan handla om till exempel värme- eller ytbehandling där vi har etablerade samarbeten med partners.

3. Inköp och Montering

Vi kan hantera enkla såväl som komplexa flöden beroende på vad ni har för behov. Vi köper in ingående komponenter och monterar producerade detaljer med dessa komponenter.

4. Logistik och styrning

Detta är ett område som växer kraftigt hos oss. Vi kan designa specialemballage till dina färdiga detaljer. Vi både köper in och skapar returemballage. Vi lagerhåller, packar och levererar efter er kravspecifikation. Dessutom kan vi skapa system för att styra och kontrollera dessa flöden. Vi kan även märka detaljer med laser och nålprägling för 100 procent spårbarhet.

Kontakta Oss