VERKSTADSKOLLEN

Svarvning. Längdsvarvning. Fräsning. Gängning. Rullgängning. Slipning. Vad innebär egentligen de olika bearbetningsprocesserna? Vad skiljer dem åt och vad passar bäst i olika situationer? Få verkstadskoll med oss. En mekanisk verkstad med över 80 års kunskap när det gäller skärande bearbetning. 

Här reder vi ut begreppen och förklarar grunderna i de olika processerna samt berättar om deras respektive möjligheter och begränsningar. Detta är vad som sker innanför väggarna på vår mekaniska verkstad.