VERKSTADSKOLLEN

Svarvning. Längdsvarvning. Fräsning. Gängning. Rullgängning. Slipning. Vad innebär egentligen de olika bearbetningsprocesserna? Vad skiljer dem åt och vad passar bäst i olika situationer? Få verkstadskoll med oss. En mekanisk verkstad med över 80 års kunskap när det gäller skärande bearbetning. 

Här reder vi ut begreppen och förklarar de olika processerna samt berättar om deras respektive möjligheter och begränsningar. Detta är vad som sker innanför väggarna på vår mekaniska verkstad.