KONTINUITET

Vår historia

Landeryds Mekaniska Verkstad AB är ett familjeföretag med anor från 1940-talet. Företaget startades av Ivar Johansson i Anderstorp under namnet Ivars Metallvaror. På 1950-talet flyttades verksamheten till lokaler på Linnås i Landeryd.

I dag drivs Landeryds Mekaniska Verkstad AB av sonen Erling Ivarsson och hans söner Martin och Andreas Ivarsson. Lokalerna ligger i lilla men expansiva Landeryd med cirka 400 invånare. År 2008 förvärvade vi grannfastigheten i Landeryd och idag förfogar vi över cirka 7 000 kvadratmeter industriyta.

Här arbetar vi med målsättningen är att vi ska vara en komplett kvalitets- och miljömedveten underleverantör till svensk och internationell verkstadsindustri.

Kvalitet & Miljö

CERTIFIKAT

Vi har sedan slutet av 1980-talet arbetat enligt ISO-standarderna, såväl när det handlar om kvalitet som miljö. Sedan år 2002 är vi också certifierade enligt ISO 9001:2015 (kvalitet) och ISO 14001:2015 (miljö) och vi arbetar ständigt för att förbättra vårt kvalitets- och miljösystem.

VERKSAMHETSPOLICY

På Landeryds Mekaniska Verkstad AB arbetar vi gemensamt med alla våra intressenter för att vara en aktör där rätt kvalitet till rätt pris i rätt tid är nyckelord. Vår målsättning är att vara en stark lokal aktör samtidigt som vi håller en balans mot den globala marknaden vi befinner oss på.

LÄS MER HÄR