Fräsningens grunder

Fräsning är en spånavskiljande process där verktyget roterar och skär bort material. Detta möjliggör att en mängd olika detaljer kan tillverkas. Fräsning går att utföra manuellt eller med CNC-styrning.

Enklare bearbetning såsom planfräsning och spårfräsning lämpar sig bra för manuell fräsning.

 

Grundprincipen vid fräsning går ut på att arbetsstycket (1) är fastspänt på fräsbordet och fräsverktyget (2) roterar (3) och rör sig i riktning (4). Detta kallas för medfräsning och innebär att verktyget rör sig med rotationsriktningen. Har man en stabil maskin är detta att föredra eftersom man får en bättre yta på den färdiga detaljen.

I en manuell fräsmaskin kan man bara bearbeta i en riktning åt gången, och det begränsar såklart möjligheterna att bearbeta former såsom bågar och ovaler. Det går att utföra ganska komplicerad bearbetning i en manuell fräsmaskin men det kräver ett stort yrkeskunnande och produktionstakten är oftast ganska låg och kommer mest till sin rätt vid framställning av enstaka detaljer.