Slipning

Slipning är en spånavskiljande process där en slipskiva avverkar material på antingen en plan eller en cylindrisk yta. Själva skärprocessen fungerar så att slipskivan består av många små korn av ett hårt material. Kornen är små men kantiga och kanterna fungerar som skäreggar. När kornen blir slöa minskar avverkningen och värmeutvecklingen ökar. Då kan man rensa skivan på slitna korn genom att man ”svarvar” bort ytskiktet på skivan med en diamant. Detta kallas att man river eller skärper skivan.

Slipning kan utföras på flera olika sätt. Här beskriver vi grunderna inom slipprocesserna centerlesslipning, genomgångsslipning, insticksslipning och dubbslipning.